všesměrový kompozit datar gs1 generátor čárových kódů

příklad :

Průhledná