gs1 datar skládaný všesměrově generátor

příklad :

Průhledná