gs1 datar skládaný všesměrový kompozit generátor čárových kódů

příklad :

Průhledná