rozšířený kompozit dataru gs1

příklad :

Průhledná