gs1 datar rozšířený skládaný složený

příklad :

Průhledná