všesměrový kompozit datar gs1

příklad :

Průhledná