gs1 datar skládaný všesměrově

příklad :

Průhledná