online gs1 datar rozšířen generátor

příklad :

Průhledná